Matur suwun sampun mamper dateng web kawulo , mugi wonten faedahhipun

Minggu, 27 Maret 2011

Faidah Surat Al-Fatihah


Faedah Lainnya dari Surat Al-Fatihah :

1. Al Hamdulillah.
Jika ada orang yang menderita sakit batuk, ayat Al HamdulIlahi ini ditulis pada pinggan putih, lalu dihapus dengan minyak wijen dan diminumkan, Insya Allah sembuh.

2. Rabbil 'Aalamiin.
Jika ingin disayang dan dicintai oleh orang lain, ayat Robbil 'Aalamiin ditulis pada pinggan putih, lalu dihapus dengan minyak wijen dan kemudian dipakai sebagai minyak rambut, Insya Allah banyak orang yang sayang dan cinta kepadanya.

3. Ar Rahmaan.
Jika ada tanaman yang kurus ayat Ar-Rahmaani ini ditulis pada pinggan putih dan dihapus dengan air kemudian disiramkan pada tanaman yang kurus, Insya Allah akan subur terhindar dari berbagai jenis penyakit.

4. Ar Rahiimi.
Jika ada binatang galak atau musuh yang sudah mendekat, ayat ini ditulis pada kertas dan dipakai Insya Allah Binatang galak atau musuh pergi jauh.

5. Maaliki Yaumid Diin.
Jika ada orang yang baru mendirikan rumah ayat Maaliki Yaumid Diin ini ditulis pada kertas dan diletakan pada sudut rumah yang jumlahnya ada empat, Insya Allah akan selamat dari marabahaya.

6. Iyyaka Na'budu.
Jika ada tanaman yang dihama tikus atau celeng / babi hutan, maka ayat Iyyaka Na'budu ini ditulis pada kertas dan dimasukan dalam bambu, kemudian ditancapkan pada sudut sawah Insya Allah tidak akan dihama oleh tikus atau celeng / babi hutan.

7. Wa Iyyaaka Nasta'iin.
Jika ada binatang galak atau orang yang sedang mengamuk, maka ayat Wa Iyyaaka Nasta'iin dibaca tujuh kali Insya Allah akan selamat dari amukannya.

8. Ihdinash Shiraathal Mustaqiimi.
Jika ada orang yang tersesat atau merasa bingung dalam hutan maupun dalam perjalanan, maka ayat ayat Ihdinash Shiraathal Mustaqiimi dibaca dengan memejamkanmata, Insya Allah tidak tersesat atau merasa bingung.

9. Shiraathal Ladziina.
Jika ada orang yang menjadi musuh atau orang yang menaruh kebencian kepadanya, maka dengan membaca ayat Shiraathal Ladziina dengan hati yang penuh ikhlas akan segera hilang kebenciannya dan tidak memusuhinya.

10. An'amta Alaihim.
Jika ada musuh, ambillah pasir dan dibacakan ayat An'amta Alaihim, kemudian disebarkan di depannya atau dibelakangnya, maka akan kelihatan lautan api oleh musuh dan dia tidak dapat melihat orangnya.

11. Ghairil Maghduubi Alaihim.
Jika kamu dalam perjalanan merasa sangat lapar dan tidak membawa bekal, maka ambillah daun yang dapat dimakan dan dibacakan ayat Ghairil Maghduubi Alaihim, lau dimakan Insya Allah tidak akan merasa lapar atau jika tidak ada daun, maka bacalah ayat ini pada telapak tangan, kemudian diusapkan pada leher, Insya Allah akan lebih kuat menahan lapar.

12. Walaadh Dhaaliin.
Jika ada orang yang merasa benci, maka bacakanlah ayat ini dengan hati yang penuh ikhlas, Insya Allah akan hilang bencinya dan berganti sayang.

13. Amiin
Jika ada orang yang menderita sakit lama belum sembuh, maka ambillah bawang putih, pala, cengkih tujuh butir dan jintan hitam semuanya ditulis Amiin serta dibacakannya dengan hati yang penuh ikhlas, Insya Allah lekas sembuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar